Štambilji Pečati žigovi

Izrada Štambilja Pečata i Žigova
Brza i kvalitetna izrada


Izrađujemo različite vrste i dimenzije štambilja pečata i žigova.

U ponudi je velik broj pravokutnih, kvadratnih, okruglih, izduženih, ovalnih i drugih štambilja različitih dimenzija.

Najčešći Modeli i cijene (uključena je izrada klišea):

1. Colop - Printer 30

Dimenzija: 47 x 18 mm
Cijena: 145,00 kn + PDV

2. Colop - 52 Pečat sa integriranim datumarom
Dimenzija: 30 x 20 mm
Cijena: 189,00 kn + PDV

3. Colop - 2360 Pečat sa integriranim datumarom
Metalno kučište
Dimenzija: 45 x 30 mm

Cijena: 249,00 kn + PDV

4. Colop - S120 samo Datumar
Visina brojeva: 4 mm
Cijena: 39,00 kn + PDV

5. "Javnobilježnička zvijezda"
U praksi ih najčešće koriste odvjetnici i javni bilježnici.
Služe za pečatiranje raznih dokumenata, odnosno zaštitu od neovlaštenog otvaranja ili razdvajanja uvezenih dokumenata.
Pakiranje: praktična kutija, 500 kom
Cijena: 199,00 kn + PDV

6. Jamstvenik
Trobojna špaga za uvez dokumentacije
Koristi se u kombinaciji sa javnobilježničkom zvijezdom.
Klupko špage dostupno je u dvije izvedbe:
Deblja nit - dužina 130 m
Tanja nit - dužina 400m
Cijena klupka: 49,00 kn + PDV

ŠTAMBILJ LIKVIDIRANO

Poštovani partneri,

01. 01. 2016. godine stupio je na snagu novi zakon o računovodstvu i temeljem toga svaki je poduzetnik obavezan koristiti štambilj za likvidaciju dokumenata.

Donosimo nekoliko primjera kako vaš štambilj za likvidaciju može izgledati.

Naručite svoj štambilj več danas.
Za ovaj štambilj nije potrebno dostaviti nikakvu dokumentaciju.