Digitalni tisak općenito

Digitalni tisak na papir
Male naklade svih vrsta tiskanica

Namjena

* personalizirani proizvodi (numeracija, bar kod i sl.)
* deklaracije za proizvode
* papirnate naljepnice
* posjetnice, memorandumi
* letci, prospekti, katalozi
* brošure, knjige
* plakati A3 (45 x 32 cm)
* omoti, košuljice za spise
* omoti za CD-e, DVD-e i sl.
* probni otisci

Isporuka
* Isporuka proizvoda otisnutih u digitalnom tisku je brža nego kod offset tiska.

Cijena
* U odnosu na klasični offset tisak, kod digitalnog tiska priprema za tisak traje kraće i troškovi pripreme tiska su niži. Zbog toga  je cijena tiska malih naklada znatno povoljnija nego u klasičnom offset tisku. Isto tako kod potrebe za tiskom večih naklada offset tisak je povoljniji izbor.

* U zavisnosti od Vaših potreba uvijek pronalazimo za Vas najpovoljniju opciju tiska.

Kontaktirajte nas
Rado ćemo odgovoriti ako trebate izračun cijene, savjet...
Tel.: 01 / 2325 956, E-mail: jordanovac@jordanovac.hr