Kako dostaviti pripremu / logo

Vaša grafička priprema
Kako i u kojem formatu dostaviti pripremu za tisak

Logotip i drugi materijali
* Grafičku pripremu tiska raditi u veličini 1:1
* Prilikom slanja sve tekstove potrebno je pretvoriti u krivulje.
* Logotip i druge materijale za tisak najbolje je dostaviti u vektorskom formatu.
* Prihvatljivi formati: .ai, .cdr, .eps, .pdf

* Logotipi poslani kao rasterska grafika ili "slika" (.jpg, .tiff., .gif i drugi slični formati) nisu pogodni za izradu filmova i tisak.
* Logotipe koji nisu pogodni za tisak potrebno je iznova nacrtati, odnosno pretvoriti u vektorski format, takav posao dodatno se naplaćuje.

* Za sve tiskanice (letke, prospekte, blokove i sl.) grafička priprema treba imati napuste od minimalno 3 mm sa svih strana.
* Sve grafičke elemente potrebno je pretvoriti u CMYK sustav boja.

Fotografije
* Fotografije moraju biti u CMYK sustavu boja, rezolucije 300 dpi (minimalno 250) kada su u veličini 1:1 za tisak.
* Ne preporuča se koristiti fotografije koje nisu kvalitetne, odnosno koje nemaju dovoljnu oštrinu i kontrast boja.

Kontaktirajte nas
Rado ćemo odgovoriti ako trebate dodatne informacije.
Tel.:01 / 2325 956, E-mail: jordanovac@jordanovac.hr